AS support en haar medewerkers hebben hun uiterste best gedaan in deze website een goede weergave te tonen van wat u mag verwachten. Echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Nijmegen onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan deze website voortvloeiende geschillen met Assupport B.V.. Assupport B.V. heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Assupport B.V. zijn aanvaard.